Saturday, August 25, 2012

Młodzi do Prezydenta Tadżykistanu

22 sierpnia 2012 roku przedstawiciele młodego pokolenia Badachszanu skierowali list do prezydenta Tadżykistanu. Załączam tłumaczenie listu, jako że dobrze opisuje nastroje panujące w regionie oraz może być komentarzem do wydarzeń, które nastąpiły pomimo ustaleń pokojowych z początku sierpnia.

Thursday, August 23, 2012

Przyszłość Badachszanu po przemocy zbrojnej.

31 Jul 2012, Abakhon Sultonnazarov

Cios zadany wszystkiemu co zostało osiągnięte od końca wojny domowej.

Operacja wojskowa w Badachszanie, odległej południowo-wschodniej prowincji Tadżykistanu, wyrządziła szkody, które znacznie przewyższają same ofiary w ludziach. Ostatnie obliczenia podają, że w walce pomiędzy tadżyckimi siłami bezpieczeństwa, a członkami uzbrojonej grupy rebeliantów zginęło 17 żołnierzy i ich 30 oponentów. Władze oficjalnie mówią także o śmierci jednego cywila. Niektóre szacunki podają więcej.

Wednesday, August 1, 2012

Operacja militarna w Badachszanie

Zabójstwo wysokiego urzędnika służby bezpieczeństwa Tadżykistanu, generała Abdułło Nazarowa, sprowokowało operację wojskową w Badachszanie. Zginęło kilkadziesiąt osób. Prezydent Imomali Rahmon o śmiertelne pobicie generała oskarżył ludzi powiązanych z byłym komendantem polowym Tolibem Ayombekovem, który odmówił wydania podejrzanych.Stolica prowincji, Khorog, w związku z domniemanym ukrywaniem się w mieście ludzi Ayombekova została ostrzelana bez ostrzeżenia. Użycie niewspółmiernych sił wojskowych do wyłapania niewielkiej grupy bojowników budzi poważne wątpliwości co do celu operacji. Dodatkowy cień na wydarzenia rzuca fakt, że kilka dni wcześniej w pobliżu Khorogu odbyły się zaplanowane wcześniej treningi wojskowe, które zgromadziły kilka tysięcy uzbrojonych żołnierzy. Operacja ta może uderzyć w żmudny proces budowania pokoju i integracji narodu po wojnie domowej, która ogarnęła Tadżykistan w latach 1992-1997.